Smo52690


No description available


Gene families : OG_01_0004506 (Archaeplastida) Phylogenetic Tree(s): OG_01_0004506_tree ,
OG_02_0003101 (LandPlants) Phylogenetic Tree(s):